#AccRB1908 - 90

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 5000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa có liên kết hoặc số điện thoại gì

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0328857413

Zalo: