#AccRB1909 - Bán rẻ

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kc 2

Vàng: 14000

Ruby: 600

Quân huy: 0

Nổi bật: Bán rẻ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0825534656

Zalo: 0825534656