#AccRB1910 - Ngọc chuẩn elsu. 90

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 51

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương 3

Vàng: 1000

Ruby: 600

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc chuẩn elsu. 90

Trạng thái: Có thông tin. Có thể xóa

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ngô Trương Thái Phước

SĐT: 358064961

Zalo: 01244442391