#AccRB1913 - 78

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 78

Bậc ngọc: 3

Rank: Dàng

Vàng: 13

Ruby: 222

Quân huy: 0

Nổi bật: 78

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0373441906

Zalo: