#AccRB1914 - Ngọc 90 chuẩn. Liliana nguyệt mị li. Maloc đại tướng robot. Yorn thần long soái. Và hơn 50 trang phục khác

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 56

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 9000

Ruby: 112

Quân huy: 3

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn. Liliana nguyệt mị li. Maloc đại tướng robot. Yorn thần long soái. Và hơn 50 trang phục khác

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0364816578

Zalo: 0364816578