#AccRB1915 - ngọc 71 lữ bố đạc nhiêm swat omen amily

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 30

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 71

Rank: vàng

Vàng: 200

Ruby: 384

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 71 lữ bố đạc nhiêm swat omen amily

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: NNguyễn khắc tú

SĐT: 0966412763

Zalo: