#AccRB1916 -

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 1000

Ruby: 800

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 038707517

Zalo: