#AccRB1919 - Ngọc chuẩn tướng giỏi

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 7

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 2

Rank:

Vàng: 9178

Ruby: 180

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn tướng giỏi

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: