#AccRB205 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 51

Trang phục: 103

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: KIM CUONG I

Vàng: 15369

Ruby: 5068

Quân huy: 198

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: