#AccRB1922 -

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang

Vàng: 1

Ruby: 2506

Quân huy: 1500

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0585538513

Zalo: