#AccRB1923 -

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Vang

Vàng: 1

Ruby: 1682

Quân huy: 403

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: