#AccRB1924 - Ngọc 85

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 85

Bậc ngọc: 85

Rank: Bạc 1

Vàng: 1392

Ruby: 299

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 85

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Chú tư phú mỹ

SĐT: 0384371204

Zalo: