#AccRB1928 - Ngọc 88

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 88

Rank: Vàng IV

Vàng: 1133

Ruby: 37

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 88

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01266912858