#AccRB1932 -

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: -1

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch kim 2

Vàng: 1500

Ruby: 3000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đạika phúc

SĐT:

Zalo: