#AccRB1933 - Arum, Lauriel,....

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 64

Rank: Bạch Kim

Vàng: 6000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Arum, Lauriel,....

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0917446705

Zalo: