#AccRB1939 -

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 27

Bậc ngọc: 65

Rank: Bạc

Vàng: 1500

Ruby: 103

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: