#AccRB1941 -

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 62

Rank: Vàng

Vàng: 3000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hiếu Phạm

SĐT:

Zalo: