#AccRB207 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0349596312

Zalo: