#AccRB1942 - ACC cực ngon 2tr VIP có ngộ không, lili nguyệt mị ly, đại tướng rô bốt, murad siêu việt, son lòng thần soái,.. và nhiều trang phục và tướng VIP khác nữa

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 48

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 1

Vàng: 2193

Ruby: 500

Quân huy: 4

Nổi bật: ACC cực ngon 2tr VIP có ngộ không, lili nguyệt mị ly, đại tướng rô bốt, murad siêu việt, son lòng thần soái,.. và nhiều trang phục và tướng VIP khác nữa

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đỗ Đức Dương

SĐT: 0397352357

Zalo: 0397352357