#AccRB1943 - 39

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bac

Vàng: 3400

Ruby: 1255

Quân huy: 0

Nổi bật: 39

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0344085656

SĐT: 0344085656

Zalo: