#AccRB1953 - Ngọc chuẩn đấu sĩ

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 26

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 4

Vàng: 17610

Ruby: 423

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn đấu sĩ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/brian.jimenez.1217

SĐT:

Zalo: