#AccRB1954 - 40

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 55

Quân huy: 0

Nổi bật: 40

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Không Có Gì

SĐT: 0377431519

Zalo: