#AccRB1958 - 82

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 1200

Ruby: 1

Quân huy: 2

Nổi bật: 82

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: vuquangk6@gmail.com

SĐT: 0399856967

Zalo: