#AccRB1960 - Ngọc 90 chuẩn nak

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 62

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn nak

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nhật thành

SĐT: 0353053285

Zalo: 0945257792