#AccRB1961 - Ngọc chuẩn 90 nak , lauriel thánh quang sứ ...

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim Cương

Vàng: 1000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn 90 nak , lauriel thánh quang sứ ...

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0986731998

Zalo: 0986731998