#AccRB1962 - Ngọc 90 chuẩn Wuillen+Nakroth

Cập nhật: 12/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 41

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim Cương

Vàng: 101

Ruby: 666

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn Wuillen+Nakroth

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ib qua Messenger Fb Đinh Tiến

SĐT: 0365317818

Zalo: