#AccRB1963 - 46

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 7

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạch kim 3

Vàng: 5000

Ruby: 47

Quân huy: 0

Nổi bật: 46

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: