#AccRB1966 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/

SĐT: 359466863

Zalo: