#AccRB1967 - Maloch đại tướng robot,rourker,violet phi công trẻ

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 4

Vàng: 2500

Ruby: 157

Quân huy: 1

Nổi bật: Maloch đại tướng robot,rourker,violet phi công trẻ

Trạng thái: Acc trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê Nam Huy

SĐT: 0825676869

Zalo: