#AccRB1968 - Maloch đại tướng robot,rourker,violet pháo hoa neon

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 49

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 90

Rank: bạch kim4

Vàng: 6000

Ruby: 200

Quân huy: 1

Nổi bật: Maloch đại tướng robot,rourker,violet pháo hoa neon

Trạng thái: Acc trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê Nam Huy

SĐT: 0825676869

Zalo: