#AccRB1970 - Lilian nguyệt mị ly , ilumia hồng hoa hậu , nhiều tướng và trang phục khác tài khoản trắng thông tin

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 59

Trang phục: 39

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 45

Rank: Kim cương

Vàng: 1500

Ruby: 150

Quân huy: 0

Nổi bật: Lilian nguyệt mị ly , ilumia hồng hoa hậu , nhiều tướng và trang phục khác tài khoản trắng thông tin

Trạng thái: chưa có liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0367394542

Zalo: