#AccRB1972 - co lilianna nguyet mi ly+murad sieu viet

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 57

Trang phục: 86

Bảng ngọc: 85

Bậc ngọc: 90

Rank: bach kim

Vàng: 22000

Ruby: 2000

Quân huy: 300

Nổi bật: co lilianna nguyet mi ly+murad sieu viet

Trạng thái: trang thong tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: