#AccRB210 - acc ngon

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 4

Rank: bac

Vàng: 2748

Ruby: 64

Quân huy: 0

Nổi bật: acc ngon

Trạng thái: chua ban

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025596892807

SĐT: 0974618075

Zalo: 0974618075