#AccRB1975 - Ngọc Chuẩn 90 Violet

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 13

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch Kim

Vàng: 13898

Ruby: 545

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Chuẩn 90 Violet

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: