#AccRB1976 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 46

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 56

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: kimnhunguyen

SĐT: 0764418928

Zalo: nhunguyen