#AccRB1977 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 36

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: kimnhunguyen

SĐT: 0764418928

Zalo: nhunguyen