#AccRB1979 - Ngọc 90

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim Cương

Vàng: 50000

Ruby: 2000

Quân huy: 1000

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Kim Cương

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bờm Thường Xuân

SĐT: 0357398743

Zalo: