#AccRB1982 - Ngoc chuẩn 90

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 66

Trang phục: 78

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Bach kim

Vàng: 22300

Ruby: 1000

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngoc chuẩn 90

Trạng thái: Trắng thông tin 100%

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyen dung

SĐT: 0912106359

Zalo: 456ghyt