#AccRB1985 - Ngọc full 90

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 1190

Ruby: 136

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc full 90

Trạng thái: Thông tin trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Doan Nguyen

SĐT: 0949097945

Zalo: