#AccRB1986 - Ngọc full 90

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng

Vàng: 1358

Ruby: 368

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc full 90

Trạng thái: Thông tin trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Doan Nguyen

SĐT: 0949097945

Zalo: