#AccRB1987 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: biut

SĐT: 0365149156

Zalo: