#AccRB1990 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 34

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 4

Ruby: 500

Quân huy: 210

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/tenson.honhok.16

SĐT: 0968485710

Zalo: