#AccRB1994 - Butterfly quận chúa đế chế, Liliana hồ quý phi, tel'annas chung tình tiễn, grankk khô lâu đại tướng, jinna đại tư tế, Natalya quý cô thủy tề v.v...

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 1017

Ruby: 238

Quân huy: 0

Nổi bật: Butterfly quận chúa đế chế, Liliana hồ quý phi, tel'annas chung tình tiễn, grankk khô lâu đại tướng, jinna đại tư tế, Natalya quý cô thủy tề v.v...

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01215943255