#AccRB1996 - 2 thẻ đổi tên

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 70

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 2 thẻ đổi tên

Trạng thái: Trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Minh Đức

SĐT: 01216033299

Zalo: