#AccRB1997 - Ngọc 90 chuẩn 130 viên thừa 8 thẻ đổi tên

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 52

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 133

Ruby: 2000

Quân huy: 8

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn 130 viên thừa 8 thẻ đổi tên

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007403419304

SĐT: 0963726912

Zalo: 0963726912