#AccRB1998 -

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 60

Trang phục: 60

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 90

Rank: king kuong

Vàng: 10000

Ruby: 50

Quân huy: 592

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: