#AccRB1999 - 90

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 90

Rank: king kuong

Vàng: -1

Ruby: -1

Quân huy: 25

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: hlubkojncontxoov

SĐT: 016646673987

Zalo: