#AccRB2000 - Có ari ki mô nô mu rát siêu việt nak siêu việt

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 49

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 193

Ruby: 86

Quân huy: 0

Nổi bật: Có ari ki mô nô mu rát siêu việt nak siêu việt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: sangtham0805@gmail. Com

SĐT: 0332495982

Zalo: 0332495983