#AccRB2002 - Ngọc 90 chuẩn gần có đá quý có nak Siêu việt

Cập nhật: 13/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 518

Ruby: 227

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn gần có đá quý có nak Siêu việt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: sangtham0805@gmail. Com

SĐT: 0332495982

Zalo: 0332495983