#AccRB2005 - Violet raz

Cập nhật: 14/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 44

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương

Vàng: 336

Ruby: 122

Quân huy: 3

Nổi bật: Violet raz

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trương Minh Bảo

SĐT: 01672348124

Zalo: 01672348124